โครงการอบรมบาลีก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.๖-๙

พิธีเปิดปฐมนิเทศ : โครงการอบรมบาลีก่อนสอบชั้นประโยค ป.ธ.๖-๙ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ถึง ๑๖ มกราคม

โดยมีพระราชปัญญาสุธี (รองเจ้าคณะภาค ๑๑ ) เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นักเรียนเข้ารับการอบรมก่อนสอบปีนี้ :
ชั้นประโยค ป.ธ.๖ : ๖๐ รูป
ชั้นประโยค ป.ธ.๗ : ๔๐ รูป
ชั้นประโยค ป.ธ.๘ : ๕๐ รูป
ชั้นประโยค ป.ธ.๙ : ๔๐ รูป

สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร และสนับสนุนได้ที่วัดดังกล่าว
Cr.Us Dhamma

timeline 20171227 150641
timeline 20171227 150647
timeline 20171227 150649
timeline 20171227 150652
timeline 20171227 150653
timeline 20171227 150655
timeline 20171227 150656
timeline 20171227 150658
timeline 20171227 150700
timeline 20171227 150702
timeline 20171227 150703
timeline 20171227 150705
timeline 20171227 150707
timeline 20171227 150708
timeline 20171227 150710
timeline 20171227 150713
timeline 20171227 150715
timeline 20171227 150718

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search